AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

Deal Score+7
Deal Score+7

Bu kursumda çok katmanlı mimari kullanarak sıfırdan asp.net core  api veya web uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz.

Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

 • N katmanlı mimari ile uygulama nasıl inşa edilir ?

 • Core katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Data katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Service katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Generic Repository çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • UnitOfWork çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • Migration işlemleri nasıl gerçekleştirilir ?

 • Hata yönetimi Global olarak nasıl ele alınır ?

 • Action Methodlar içerisinde kod tekrarlarından nasıl kaçınılır ?

 • AutoMapper kütüphanesi çok katmanlı mimaride nasıl kullanılır ?

 • Çok katmanlı Mimari ile Entity Framework nasıl kullanılır ?

 • Global hata yönetimi nasıl ele alınır ?

Kursa ait tüm ders kodları github adresinden  indirilebilecektir.


Author : Fatih Çakıroğlu

Ratings : 4,6 / 5.0

Students : 4.407 öğrenci

https://www.udemy.com/asp-net-core-api-web-cok-katmanli-mimari-api-best-practices/?couponCode=ASPNETCORELAYERFREE

Category : Yazılım Geliştirme, Web Geliştirme, ASP.NET Core

Logo